AUTONOMNÍ  HLÁSIČE POŽÁRU   -  CHRÁNÍ ŽIVOT

Předpisy, normy, vyhlášky :
Česká technická norma - ČSN EN 14604
Vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách
požární ochrany staveb.
 

Rozdělení úmrtí při požáru v domácnostech – Česká republika. 

V České  republice vzniká ročně přes 9 tisíc požárů. Z toho je více než třetina požárů v domácnostech a objektech pro bydlení a ubytování. Během roku je v průměru při požáru usmrceno přes 110 lidí. Z toho více než polovina je usmrcena při požáru v bytě, nebo dalších prostorech pro bydlení.

Rozdělení úmrtí při požárech ( obecně ) – Česká republika.

Z hlediska denní doby vzniká pouze 30 % požárů v domácnostech v nočních hodinách. V této době je ovšem největší pravděpodobnost úmrtí. Více než polovina lidí byla usmrcených při těchto požárech v nočních hodinách. Na tomto poměru má bezesporu velký vliv spánek a omezená reakce osob na vznik požáru.

Zranění a úmrtí při požárech v domácnostech – Česká republika.


V České republice při požárech v domácnosti je usmrceno v průměru 70 lidí. Od roku 1994 tedy zemřelo při požáru v domácnosti přes 550 lidí. Ze statistiky je dále zřejmé, že mnoho lidí je při těchto požárech zraněno. V průměru je to ročně více jak 300 osob. Téměř ve všech případech byla příčinou smrti stanovena otrava zplodinami hoření - tedy kouřem. Od roku 1994 bylo při požárech v domácnosti zraněno přes 3770 osob. Myslíte si že Vás se to netýká, že nemůžete být jedním z nich ? Jak se bude vyvíjet tato černá statistika závisí i na Vás? 
Závěrem můžeme říci, že každý den vznikne v ČR v objektech pro bydlení a ubytování v průměru 8 požárů. Každý den je v průměru při těchto požárech jedna osoba zraněna. V průměru každý týden zemře při těchto požárech člověk. 

Mezinárodní srovnání.

Průměrný počet úmrtí při požáru na 100 000 obyvatel

V rámci mezinárodního srovnání si Česká republika nezaujímá špatné místo. Daleko horší je situace v informování občanů a prováděných opatřeních, které jsou v ČR zatím na nízké úrovni. 

Podíl požárních hlásičů na poklesu úmrtí při požáru.

Jako jedním z opatření ke snížení úmrtí a zranění při bytových požárech je instalace požárních hlásičů. V některých zemích se díky zavedení povinnosti instalovat požární hlásič v každé bytové jednotce snížil počet usmrcených osob téměř na polovinu.

„KDO VÁS VZBUDÍ KDYŽ ZAČNE HOŘET?“

Jak dotazovaní odpovídali 
25 % sousedé
15 % mé domácí zvíře
10 % hasiči
10 % požární hlásič
40 % věří, že se včas sami vzbudí

38 % z dotazovaných si je jisto, že při požáru opustí byt do 3 minut ze statistiky ale vyplynulo, že k opuštění bytu je třeba 4 – 10 minut.

Při vzniku požáru v bytě je nejčastější příčinou zranění a smrti intoxikace zplodinami hoření – kouřem.
- shořením 10 kg dřevěných nábytkových desek se vyvine více jak 6 000 m3kouře
- shořením stejného množství papíru se vyvine více jak 10 000 m3kouře
- shořením stejného množství čalounění se vyvine více jak 25 000 m3kouře

KOUŘ OBSAHUJE : 

chlorovodík, kianovodík - vznikají při hoření a rozkladu PVC, polyuretanu 
                                       (pěnové matrace, čalounění, vlna, hedvábí, peří )
                                        mají dráždivé a toxické působení na dýchání a krev, 
                                        nervovou soustavu a buňky

oxyd uhelnatý CO - vzniká při rozkladu a hoření všech organických látek, 
                              (bezbarvý,bez zápachu) CO se 250x rychleji váže
                               na hemoglobin v krvi než kyslík, způsobuje ochromení
                               zásobování těla kyslíkem, smrt nastává zadušením 
                               nad 0,5% způsobuje smrt

oxid uhličitý CO2 - vzniká u požárů s dostatečným přívodem vzduchu, 
                             (bezbarvý,bez zápachu) CO2 prohlubuje dýchání a tím
                              se do těla dostává více dalších škodlivin, dále snižuje
                              koncentraci kyslíků ve vdechovaném vzduchu a tím
                              způsobuje zadušení, nad 15% způsobuje smrt

Jak mohou hlásiče chránit život?
Kouř je rychlejší a tišší než oheň, již dvě až tři nadechnutí jsou smrtelná.
Kouř prohlubuje spánek – mnoho lidí se nevzbudí.

Jak mohou vlastně hlásiče pomoc. Téměř většina požárů již při svém vzniku produkuje velké množství kouře, tento kouř se shromažďuje v horní části místnosti. V případě, že je zde instalován požární hlásič dokáže rychle reagovat a spustit akustický poplach, který vás včas varuje. Tím se zvýší i pravděpodobnost toho, že se vám podaří opustit místnost včas. Kouř se zdržuje v horní části místnosti, pokud je včas zpozorován je možné se pohybovat v spodní části místnosti, která ještě není zaplněna kouřem. Vhodné je chránit si ústa navlhčeným kapesníkem a pohybovat se ve spodní části místnosti. 

Princip požárního hlásiče.

Jak požární hlásič funguje? V klidovém stavu dopadá paprsek ze zdroje světla mimo fotočlánek. V případě, že se do prostoru světelného paprsku dostane kouř, dojde k odražení části paprsku od pevných mikročástic kouře. Odražený paprsek dopadá na fotočlánek, který iniciuje akustický signál a kontrolní diodu. Požární hlásiče mohou někdy reagovat i na vodní páru, nebo velké množství prachových částic. Nezbytnou podmínkou provozu hlásiče je provozuschopný akumulátor, nejčastěji se používají běžné tužkové baterie o napětí 1,5 V, nebo baterie o napětí 9 V. Hlásič není náročný na odběr elektrické energie, při běžném provozu vydrží akumulátor 1 rok. Vybitý akumulátor je signalizován blikáním kontrolní diody a akusticky. Některé požární hlásiče je možné zařadit i do systému elektronického zabezpečovacího zařízení bytu a tím zajistit přenos informace o požáru například telefonem. 

Instalace požárních hlásičů.

Kde instalovat požární hlásiče? Jak již bylo řečeno kouř se v první fázi požáru zdržuje v horní části místnosti – základní umístění je tedy na stropě. Hlásič by měl být umístěn ve středu místnosti, u velkých prostoru se doporučuje umístit několik hlásičů.

Instalace požárních hlásičů – třípokojový byt.


Hlásiče instalujte do centrálního místa v podlaží. Optimálního zabezpečení dosáhnete instalací hlásiče do každé místnosti a každého patra.

Instalace požárních hlásičů – rodinné domy.

Pro minimální zajištění instalujte hlásiče na chodbě v každém podlaží a dále v místnostech kde spí lidé. Optimálního zajištění domu dosáhnete instalací požárního hlásiče ve sklepě, kuchyni a podkroví. Výhodné je zakombinovat požární hlásiče do elektronického zabezpečovacího zařízení domu. 

Rady na závěr.

ŠKODY ZPŮSOBENÉ POŽÁREM BÝVAJÍ NĚKOLIKANÁSOBNĚ VYŠŠÍ NEŽ CENA POŽÁRNÍHO HLÁSIČE

Požární hlásiče pro domácnosti nejsou drahé systémy, které se používají v shromažďovacích prostorech nebo výrobních objektech. Používejte pouze opticko kouřové hlásiče s dokladem o shodě. Pamatujte na včasnou výměnu akumulátoru – je to jediná údržba kterou musíte na svém hlásiči udělat. Cena požárního hlásiče se pohybuje ve stokorunách, některé základní modely je možné získat již od 250 Kč.

Zdá se Vám to mnoho – je cena vašeho života nižší?