Ústředna BSL8C

Odpovídá ČSN 372410,ČSN 730875, EN 54, VdS (zkušebna SRN).

Ústředna BSCL8C je kompaktní systém řízený mikroprocesorem pro 8 volně programovatelných hlásičových zón. Podle použitých prvků může pracovat s adresací nebo bez adresace jednotlivách hlásičů. Dvoužilové vedení jednotlivých zón není povoleno větvit.