EPOS Lišov spol. s r.o.

Lišov, ul.Miletínská, č.376

IČO: 47238208     DIČ: CZ 47238208

Výpis z Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 2018
E-mail: epos-lisov@epos-lisov.cz

www.epos-lisov.cz

Tel./fax : 387 994 624   GSM : 774 145714,774 145715, 774 145716, 774 145717, 774 145718

AUTONOMNÍ DETEKTORY PLYNŮ

Více informací o typech autonomních detektorů plynů a cenách se dovíte na výše uvedených telefonních číslech či e-mailové adrese.

Hlásič úniku plynů 230V AC Flammex
 

 

Popis:Tento hlásič je zvláště vhodný pro signalizaci možného úniku zemního plynu a dalších typů plynů, plněných do lahví (propan, butan a metan). Hlásič je ideálním pomocníkem při domácích pracích. Přípojný kabel v délce 1,8 m metru včetně euro-zástrčky umožňuje přizpůsobit instalovanou výšku podle potřeby a druhu plynu. Poplachový signál má intenzitu 85 dB / 3 m. V zařízení je zabudováno tlačítko pro přezkoušení funkčnosti přístroje. Vyhodnocování a registrace údajů probíhají elektronicky. Zařízení pracuje trvale plně automaticky. Dioda LED upozorňuje na možné poruchy. Je zabudováno zařízení pro automatické testování, poplachovou funkci a zařízení signalující přívod proudu. Zařízení je možné snadno převést do výchozí měřící pozice. K dodání je dále speciální držák, zástrčku hlásiče lze instalovat pod omítku. Použití podomítkové zástrčky lze kombinovat s relé (například k zapojení poplachové sirény, signalizačního svítidla či poplachového zařízení).

Technická data: Síťové napětí 230 V / 50 Hz, doba reagování <25% dolní meze výbušnosti, hladina hlasitosti cca 85 dB / 3 m, rozměry cca 156 x 80 x 51 mm.

ZÁRUKA:    24 měsíců

 

 

Detektor úniku plynů  CC 3000
 

 

Popis:Detektor rozezná následující přírodní plyny a plyny v lahvích: Metan, propan, butan a svítiplyn (městský plyn). Montáž přístroje můžete provést na stěnu nebo na strop. Detektor je vybaven 3 kontrolkami (LED) - zapnutí detektoru a optický alarm.

Technická data:Napájecí napětí: 12 V= nebo síťový napájecí adaptér · Hlasitost akustického alarmu: 85 dB(A) · Práh zapnutí alarmu: 1,25 objemového procenta · Rozm. (š x v x h): 85 x 85 x 35 mm. Detektor dodáváme včetně síťového napájecího adaptéru.

ZÁRUKA:    24 měsíců

 

 

Detektor kysličníku uhelnatého 9 V s vypnutím signalizace
 

 

Popis:Elektrochemický detektor kysličníku uhelnatého napájený z 9 V baterie s 85 decibelovou sirénou.
Hlásič je vybaven testovacím tlačítkem a tlačítkem pro vypnutí signalizace v případě nechtěného alarmu. Samostatné LED diody signalizují provoz, poplach a závadu
Výsuvný držák baterie s uzamykatelnou svorkou zajišťuje bezpečnou a jednoduchou instalaci a výměnu baterie.
Hlásič signalizuje nutnost výměny baterie 30 dní.
Životnost baterie je minimálně jeden rok, baterie je součástí dodávky.
Instalace hlásičů je velmi jednoduchá, a zvládnete ji sami.

 

 

Detektor hořlavých plynů GS-130  230V
 

 

Popis: Detektor GS-130 slouží k indikaci úniku hořlavých plynů. Senzor detekuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, atd.) a reaguje ve dvou úrovních koncentrace.
Charakteristickými vlastnostmi výrobku jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost, dlouhá životnost, malé rozměry a napájení ze sítě. Přístroj signalizuje únik plynu opticky a akusticky. Je také vybaven výstupním relé s volitelnou funkcí.

Technické parametry: 
napájení ze sítě 230V/50Hz, příkon 5W
citlivost 1. stupeň 10 % LEL
(LEL = dolní mez výbušnosti ) 2. stupeň 20% LEL
(vše kalibrováno metanem) 
zvuková signalizace 94dB/0.3m 
reléový výstup volitelná reakce na 1. nebo 2. stupeň
zatížitelnost výstupu přepínací kontakt max.230V / 5A 
reakční doba snímače cca 5 sekund
pracovní teplota -10°C až +40°C
metoda detekce katalytické spalování
krytí IP 30 (ČSN EN 60 529).

Na detektor je poskytována záruka 5 let.

 

 

Detektor hořlavých plynů GS-133   12V
 

 

Popis:Detektor GS-133 slouží k indikaci úniku hořlavých plynů. Senzor detekuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, ... ) a reaguje ve dvou úrovních koncentrace. 
Charakteristickými vlastnostmi výrobku jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost, dlouhá životnost a malé rozměry. Přístroj signalizuje únik plynu opticky a akusticky. Je také vybaven výstupním relé s volitelnou funkcí.

Technické parametry: 
napájecí napětí stejnosměrné 12V š20%
spotřeba v klidu 100mA
při sepnutém relé 150mA
zvuková signalizace 94dB/0.3m 
reléový výstup volitelná reakce na 1. nebo 2. stupeň
zatížitelnost výstupu přepínací kontakt max.230V / 5A 
doporučený průřez připojovacích vodičů 1,5mm2
pracovní teplota -10°C až +40°C
relativní vlhkost 25 až 75%
reakční doba max. 10s
metoda detekce katalytické spalování
krytí IP 30 (ČSN EN 60 529)
citlivost metan 1. stupeň 10 % LEL (0,5% metanu)
2. stupeň 20% LEL (1,0% metanu)
ISO-butan 1. stupeň 12,5% LEL (0,22% ISO-butanu)
2. stupeň 25% LEL (0,45% ISO-butanu)
(LEL = dolní mez výbušnosti ) .

Na detektor je poskytována záruka 5 let

 

 

Detektor hořlavých plynů DHP 2
 

 

Popis:Jednostupňový detektor hořlavých plynů DHP 2 umožňuje včasné zjištění uniklého plynu, automatickou ventilaci objektu, uzavření přívodu plynu a varování obsluhy. Detektor při úniku plynu signalizuje zvukově a světelně překročení nastavené hranice koncentrace plynu. Prostřednictvím přepínacích kontaktů relé pak ovládá i zabezpečovaná zařízení. 
Přístroj pracuje automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy. Používá se na ochranu objektů před výbuchem plynných směsí. Detektor je vyráběn pouze pro zjišťování metanu (zemní plyn) a propanu (propan, propan-butan). Přístroj tvoří kompaktní celek a je umístěn v plastové skříňce. V horní stěně skříňky je upevněn senzor reagující na hořlavý plyn. Přístroj je vybaven i napájecím obvodem 12V= pro havarijní ventil, umožňující uzavření havarijního ventilu a to i v okamžiku výpadku sítě. Z přístroje nelze napájet solenoidový ventil. Přístroj je konstruován zejména pro ovládání elektromagnetických havarijních ventilů firmy PEVEKO s.r.o. typu EVH 1015.32/L - 1050.32/L, cívka ventilu na 12V=. Přístroj může ovládat i jiné typy ventilů. 


Technické parametry: 
napájecí napětí 230V ±10%; 50Hz 
příkon max. 7VA 
krytí IP 20 
prostředí obyčejné, bez nebezpečí výbuchu 
teplota okolí (i skladovací): -20 až + 40°C 
relativní vlhkost max. 80% 
rozměry 125 x 84 x 35mm 
výstupní funkce přepínací kontakty relé 
zatížitelnost kontaktů relé max: 250V; 1A 
výstražný signál zvukový, světelný 
nastavená signalizační mez : metan 0,5% objemu 
propan 0,18% objemu.