Systém ZETFAS - ZETLOOP

Systém ZETFAS-ZETLOOP je schválen zkušebnou VdS(SRN), odpovídá požadavkům evropské normy EN54 a ČSN342710, ČSN730875.

Ústředna ZETFAS-1000 umožňuje připojit až 1016 adresných prvků, má přehledný velkoplošný display (120*65mm), vestavěnou tiskárnu a v kombinaci se smyčkovými procesory ZETLOOP (možnost použít stávající vedení, možnost větvení vedení) představuje skoubení komfortu s hospodárným řešením. Automatické ionizační, optokouřové a tepelné hlásiče reagují na neviditelné i viditelné částice kouře a vzrůst teploty. Dále mají zabudovány obvody samokontroly, takže při změně parametru hlásiče mimo povolenou toleranci (prach), ústředna vyhodnotí tuto informaci pro údržbu. Automatické a tlačítkové hlásiče obsahují adresovatelné moduly, které informují obsluhu o přesném umístění hlásiče v objektu.