Každý požár je provázen charakteristickými jevy. Typickými příznaky požáru jsou: neviditelné požární plyny - aerosoly, viditelný kouř, viditelné světlo - první plameny, zvýšená teplota okolí.

 

1. fáze požáru

1.fáze:
je doba vzniku do rozhoření zápalného předmětu (5 až 10 min)

2. fáze požáru

2. fáze:
je doba, kdy se od rozhořeného předmětu zapalují okolní hořlavé předměty. Teplota a intenzita požáru rychle stoupá.

3. fáze požáru

3. fáze:
je doba intenzivního hoření všech hořlavých materiálů v daném místě až do doby začátku poklesu intenzity požáru.

4. fáze požáru

4. fáze:
je doba klesání intenzity požáru až do doby shoření všech hořlavých předmětů, tedy do konce požáru. až do doby začátku poklesu intenzity požáru.

 

Nejúčinější a nejméně nákladný zásah je možné uskutečnit pouze v první fázi požáru. Hasiči správně tvrdí, že každý požár lze snadno zlikvidovat, pokud je zjištěn a ohlášen včas.
Pro včasné zjištění požáru slouží zařízení elektrické požární signalizace (EPS) .

Předpisy, normy, vyhlášky :
Česká technická norma - ČSN 342710
Vyhláška č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

 Základními prvky EPS jsou hlásiče a ústředny.